Táblatörzskönyv-GN modul

Munkaműveletek dokumetálása, kötelező nyilvántartások vezetése

Az AO Agrár-Office programcsomag egyik legfontosabb eleme a Táblatörzskönyv-GN modul. Ebben a modulban tartjuk nyilván azoknak az adatokat, melyeket a hatóságok ma már rendszeresen ellenőriznek. A gazdálkodási napló, a permetezési napló és a nitrátjelentés elkészítését és vezetésének módját, formáját és tartalmát jogszabályok pl. Kölcsönös Megfeleltetés írják elő. A Táblarörszkönyv-GN modul használatával ezeket az előírásokat könnyen, biztonságosan teljesítheti.

Táblatörzskönyv-GN modul

Permetezési napló

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet előírásai alapján a növénytermesztőknek az általuk kijuttatott növényvédőszerekeről naprakész nyilvántartást kell vezetni, melynek formai követelményeit e rendelet melléklete tartalmazza.

A permetezési napló a következő adatokat kell, hogy tartalmazza:

 • kezelt kultúra megnevezése
 • kezelés helye (hrsz., tábla, parcellaazonosító, termesztő berendezés, raktár)
 • kezelt terület nagysága,
 • kezelés időpontja,
 • használt növényvédőszer (megnevezés, mennyiség, mértékegység)
 • permetlé mennyisége, mértékegysége,
 • élelmezés-egészségügyi várakozási idő,
 • betakarítás időpontja,
 • felelős aláírása.

Táblatörzskönyv-GN modul - Nyilvántartás növényvédőszeres kezelésekről

Gazdálkodási napló

A permetezési napló mellett a gazdálkodási napló az a hivatalos nyilvántartás, mely a legtöbb gazdálkodó számára kötelezően vezetendő. A gazdálkodási napló, ill. annak bizonyos részei a termelési folyamat dokumentálásának szerves része, ha a gazdálodó pl. az agrár-környezetgazdálkodási programban vesz részt, vagy nitrátérzékeny területen gazdálkodik. Előbbieknek a WEB-GN elkészítése és elektronikus beküldése is kötelező.

Az AO Agrár-Office Táblatörzskönyv-GN modulja segítségével a gazdálkodási napló pillanatok alatt elkészíthető a táblatörzskönyvi adatokból és a jogszabályban rögzített formában ki is nyomtatható. A modul automatikusan létrehozza a WEB-GN XML fájlt, melyet vagy az ÁNYK programmal, vagy az ügyfélkapun keresztül lehet beküldeni.

Táblatörzskönyv-GN modul

Nitrátjelentés

Az Európai Unió nitrát irányelve a vizek védelmében előírja, hogy négyévenként felülvizsgálni, és szükség esetén kiegészíteni, módosítani kell a nitrátérzékeny területek listáját. Ennek a kötelezettségének Magyarország 2013 végén tett eleget. A felülvizsgálat eredményeképpen jelentős mértékben nőtt a nitrátérzékenynek besorolt terület, mely csaknem eléri a 70%-ot.

A nitrátérzékeny területen gazdálkodókra fokozott nyilvántartási kötelezettség hárul, mely az új területek esetében 2014. szeptember 1.-től lép életbe. A Kölcsönös Megfeleltetés előírásai alapján a nitrátérzékeny területen gazdálkodónak folyamatos nyilvántartást kell vezetnie. Ez a nyilvántartás a gazdálkodási napló következő részeire terjed ki:

 • tápanyag-gazdálkodás, trágyázás
 • parcellaművelési adatok
 • állattartásra vonatkozó lapok

Ezen túlmenően a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak az ún. nitrátjelentést is el kell készíteniük.

Táblatörzskönyv-GN modul

Táblatörzskönyv adatok

Az AO Agrár-Office programcsomag Táblatörzskönyv-GN modulja lényegesen nagyobb tudású, mint pusztán a kötelező nyilvántartások vezetése. A modul lehetőséget ad a naturáliák mellet a költségek és bevételek könyvelésére is, így gazdaságossági kiértékelések széles köre is elérhető a felhasználó számára. A modul tartalmaz egy Raktárkezelő almodult is, amivel a készleteket lehet napra és értékre pontosan nyilvántartani és lekérdezni. A készletek a táblatörzskönyvben rögzített anyagmozgásokat automatikusan követik.

A modul igen sokrétű lekérdezési lehetőséggel rendelkezik, intelligens szűrő és listavarázsló segíti a kiértékelések optimális összeállítását és az egyedi listák elkészítését.

Amennyiben valamelyik bordcomputer modul is aktív, úgy a Táblatörzskönyv-GN modulból nemcsak a törzsadatok és feladatok írhatók ki a monitorokra, hanem az elvégzett munkák adatai is automatikusan bekerülnek a táblatörzskönyvbe és ezzel a permetezési naplóba és a gazdálkodási naplóba is.

Táblatörzskönyv-GN modul

A modul 10 legfontosabb jellemzője:

 • Parcellák, blokkok és vetésforgók kezelése
 • Talajvizsgálatok kezelése
 • Műveletek tervezése, rögzítése és kiértékelése
 • Sablon- és gyűjtökönyvelések készítése
 • Anyagok, gép- és munkaerő költségeinek elszámolása
 • Több üzem adatainak nyilvántartása
 • Készletnyilvántartás
 • Részletes kiértékelések, listavarázsló
 • Gazdálkodási Napló és Web-GN
 • Permetezési napló

A gazdálkodási napló, a permetezési napló és a nitrátjelentés nyomtatványait akár innen is letöltheti.

Letölthető csatolmány: 
CsatolmányMéret
Office spreadsheet icon Gazdálkodási napló352 KB
Office spreadsheet icon Permetezési napló30 KB
PDF icon Nitrátjelentés139.56 KB